Optymalizacja czasu zbrojenia.

Bylibyście Państwo zainteresowani skróceniem czasu zbrojenia np. o 80%? To jest możliwe!. Artykuł „Optymalizacja czasu zbrojenia wykrawarek w przemyśle opakowaniowym” do znalezienia w mediatece na stronie głównej i w zakładce Optymalizacja pokazuje to na przykładzie przemysłu opakowaniowego ale podobne działania można skutecznie przeprowadzić także w innych branżach.

Uczyć się od Steve’a Jobsa

Młodsi pracownicy przychodzą do pracy pełni ambicji i zapału, które, w wielu przypadkach, nie są wykorzystywane. Wina nie zawsze leży tylko po stronie pracodawcy. O tym, jakie kompetencje warto rozwinąć u siebie, by łatwiej zmierzać w kierunku zostania leaderem można przeczytać w artykule „Uczyć się od Steve’a Jobsa” w zakładce Kierowanie i mediatece na stronie głównej.

Optymalna obsada kadrowa – zadanie dla REFA

REFA od 1924 roku dostarcza danych dotyczących czasu trwania procesów roboczych i obsady personelu, w sytuacji, gdy – np. przy toczeniu przedmiotu na konwencjonalnej tokarce – czasy te zasadniczo odpowiadają czasowi pracy pracowników. Obecnie nowym wyzwaniem dla inżynierii przemysłowej jest zwiększająca się różnica pomiędzy czasami obróbki detali a czasem pracy pracowników. Pomimo tej różnicy norma czasowa powinna być adekwatna do rzeczywistości i powinna umożliwiać m.in. obliczenie zapotrzebowania na personel. Więcej na ten temat w artykule "Optymalna obsada kadrowa – zadanie dla REFA" w mediatece na stronie głównej i w zakładce Normowanie.

Pociąg musi się toczyć!

Tabor kolejowy może zarabiać tylko wtedy, gdy jest produktywnie wykorzystywany. Oznacza to, że przestoje związane z konserwacją muszą być minimalizowane. Kluczem do sukcesu są wydajne procesy zaplanowane optymalnie w oparciu o aktualne normatywy. Więcej na ten temat w artykule "Pociąg musi się toczyć!" w mediatece na stronie głównej i w zakładce Normowanie.

Jak zarobić na pomysłach doskonalenia pracy w firmie?

Jak skutecznie pozyskiwać i wdrażać pomysły na doskonalenie pracy w firmie zarabiając na tym? Zobacz dane z badania „Zarządzanie pomysłami 2018″, które podsumowuje dane z 261 organizacji i jest tym samym największym aktualnym zestawem danych w obszarze zarządzania pomysłami w krajach niemieckojęzycznych. Artykuł „Zarządzanie pomysłami w praktyce” do znalezienia w mediatece na stronie głównej i w zakładce Optymalizacja.