Koszty docelowe

Cóż producentowi lub usługodawcy po najlepszym nawet wyrobie czy usłudze, jeśli wskutek wysokich kosztów wytworzenia nie udaje się ich sprzedać?
Rachunek kosztów docelowych (ang. target costing lub jap. gena kikaku) umożliwia dopasowanie kosztów i struktury wyrobu do uwarunkowań rynkowych. Koszt określa równanie [w uproszczeniu]:
cena rynkowa – docelowy zysk = dopuszczalne koszty. Rzeczywisty koszt jest na ogół wyższy, co wywołuje potrzebę cięcia kosztów.
Ciąć koszty, ale jak?
1. Skoncentruj się na najważniejszych kosztach i przeprowadź analizę Pareto
2. Materiał: Sprawdź, czy projektanci nie "przedobrzyli"!
3. Robocizna: Przyjrzyj się zbędnym procesom?
4. Maszyny: Czy rzeczywiście pracują pełną parą?
5. Narzuty: Czy wszyscy w firmie zajmują się Twoim wyrobem? Może rozwiązaniem będą koszty ABC!