Optymalna obsada kadrowa – zadanie dla REFA

REFA od 1924 roku dostarcza danych dotyczących czasu trwania procesów roboczych i obsady personelu, w sytuacji, gdy – np. przy toczeniu przedmiotu na konwencjonalnej tokarce – czasy te zasadniczo odpowiadają czasowi pracy pracowników. Obecnie nowym wyzwaniem dla inżynierii przemysłowej jest zwiększająca się różnica pomiędzy czasami obróbki detali a czasem pracy pracowników. Pomimo tej różnicy norma czasowa powinna być adekwatna do rzeczywistości i powinna umożliwiać m.in. obliczenie zapotrzebowania na personel. Więcej na ten temat w artykule "Optymalna obsada kadrowa – zadanie dla REFA" w mediatece na stronie głównej i w zakładce Normowanie.

Pociąg musi się toczyć!

Tabor kolejowy może zarabiać tylko wtedy, gdy jest produktywnie wykorzystywany. Oznacza to, że przestoje związane z konserwacją muszą być minimalizowane. Kluczem do sukcesu są wydajne procesy zaplanowane optymalnie w oparciu o aktualne normatywy. Więcej na ten temat w artykule "Pociąg musi się toczyć!" w mediatece na stronie głównej i w zakładce Normowanie.

Najpopularniejsze szkolenie REFA w tym roku rozpoczyna się wcześniej niż zwykle!

Najpopularniejsze szkolenie REFA „Badanie i normowanie pracy” w tym roku rozpoczyna się wcześniej niż zwykle! Startujemy 05 września. Nie przeoczcie tego terminu!

Absolwenci szkolenia z normowania, zainteresowani zdobyciem certyfikatu ukończenia szkolenia podstawowego REFA (REFA Grundschein) mogą wziąć udział w szkoleniu „Zarządzanie procesami pracy”. Początek 12 września.

REFA Grundschein jest pożądanym certyfikatem, rozpoznawalnym przez pracodawców głównie (choć nie tylko) z obszaru niemieckojęzycznego i współpracujących z nimi.

Szczegóły i formularze zgłoszeniowe pod adresem http://www.refa.pl/oferta-dla-produkcji/

Jak analiza regresji może zwiększyć efektywność normowania czasu pracy?

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod ustalania norm czasu pracy jest chronometraż. Norma zostaje określona po przeprowadzeniu szeregu pomiarów czasu wykonywania danej pracy. Czy zatem, jeśli w przedsiębiorstwie bazujemy na chronometrażu, musimy zawsze przeprowadzać pomiary czasu dla uzyskania normy dla określonego wyrobu? Otóż nie. Wystarczy, po spełnieniu pewnych warunków, skorzystać z instrumentarium analizy regresji. Dzięki niemu będziemy mogli wykorzystać pomiary wykonane dla aktualnie produkowanych wyrobów do ustalania norm dla wyrobów wchodzących do produkcji w przyszłości.Więcej na ten temat w artykule "Jak analiza regresji może zwiększyć efektywność normowania czasu pracy?" w mediatece na stronie głównej i w zakładce Normowanie.

Punkt pomiaru

W chronometrażu punktem pomiaru (punktem granicznym) jest zawsze zdarzenie końcowe rejestrowanego odcinka przebiegu. Charakteryzuje je jeden z ruchów elementarnych. Punkt pomiaru można opisać np.:  „puścić przedmiot”, ale już nie: „odłożyć przedmiot”. Dlaczego?

W drugim przypadku nie mamy do czynienia z jednym ruchem elementarnym, ale z kilkoma ruchami np. sięgnąć, chwycić, przenieść, puścić. Czas wszystkich tych ruchów jest zbyt długi, by pomiar był precyzyjny. Przycisk urządzenia jest prawdopodobnie uruchamiany w różnych stadiach ruchu: początek odkładania przedmiotu lub zakończenie odkładania przedmiotu.

To jak postrzegamy punkt pomiaru: sygnał wizualny (wzrokowo) lub jako sygnał akustyczny (słuchowo) nie ma większego znaczenia. Ważna jest jego bezbłędna identyfikacja właśnie jako ruchu elementarnego.