Ustalanie nakładu transportowego

Sporządzając kalkulację wyrobu uwzględnia się na ogół w sposób bardzo dokładny bezpośrednie koszty materiałowe, osobowe i maszynowe. Związany z danym projektem nakład logistyczny jest przy tym najczęściej nie doceniany. Nieuwzględnienie tych kosztów zmniejsza dochód przedsiębiorstwa. Realizacja danego projektu związana jest najczęściej z inwestycjami, których zakresu nie można wcześniej ustalić i na które, w związku z powyższym, zwykle nie przeznacza się środków finansowych. Wskutek zaniechania planowania nakładu logistycznego planowanie inwestycyjne w przedsiębiorstwie może wiązać się z poważnymi trudnościami.

W jaki sposób ustala się nakład transportu związany z określonym projektem i jak na tej podstawie określić niezbędne inwestycje logistyczne, zapotrzebowanie na personel oraz dane do kalkulacji można się dowiedzieć z opisu studium przypadku „Ustalanie nakładu transportowego” w mediatece na stronie głównej i w zakładce Koszty.

 

Koszty alternatywne
Co produkować w przypadku wykorzystanych mocy przerobowych

Mając wolne moce przerobowe uwzględniamy każdy produkt, który ma dodatnią marżę na sztukę. W przypadku ich braku, kryterium to nie wystarcza. Wówczas decyzję podejmujemy w oparciu o koszty alternatywne inaczej koszty utraconych korzyści.

Sprawdzamy, ile wynosi czas wytwarzania „konkurujących” ze sobą wyrobów w miejscu, które stanowi wąskie gardło i dzielimy marżę każdego z wyrobów przez czas ich wytwarzania w wąskim gardle. Jest to tzw. krytyczna marża [krytyczny ekwiwalent pokrycia].

Przedsiębiorstwo chcące osiągnąć maksymalny zysk musi forsować wyroby w kolejności ich krytycznej marży. Im jej wysokość wyższa, tym lepiej. Powinniśmy więc produkować te wyroby w ilości, w jakiej rynek jest w stanie je zaakceptować w danej cenie.

 

Koszty procesu!

Jesteś bardzo zadowolony z zawartego kontraktu. Marża jest wysoka. Niepokoi Cię jednak, że klient bardzo często wprowadza zmiany. Inne terminy? – ok, możesz ich dotrzymać, ale korygujesz plany produkcji. Nowa specyfikacja? – ok, ale stare plany produkcji i dokumenatcja idą do kosza.
Twoje obawy mogą być uzasadnione! Zwykła kalkulacja doliczeniowa nie pozwoli stwierdzić, ile w rzeczywistości kosztuje Cię realizacja tego kontraktu. Prace administracyjne naliczane są w niej jako stały procent od kosztów wytworzenia. Nikt nie bada nakładu pracy pracowników np. działu przygotowania produkcji, czyli kosztów pośrednich. Jeśli chcesz znać prawdziwe koszty, proponuję abyś skorzystał z kalkulacji kosztów procesu, inaczej kosztów ABC.
Aby wprowadzić kalkulację kosztów ABC trzeba najpierw przeprowadzić analizę czynności. Pozwoli to sporządzić hierarchię procesów i podzielić procesy cząstkowe na procesy ilościowo zależne i ilościowo neutralne.
Następnie należy ustalić koszty planowane MPK  i rozdzielić je na procesy cząstkowe, obliczając m.in, stawki kosztowe procesów.
Na końcu przeprowadzić kalkulację kosztów procesu.

 

Koszty docelowe

Cóż producentowi lub usługodawcy po najlepszym nawet wyrobie czy usłudze, jeśli wskutek wysokich kosztów wytworzenia nie udaje się ich sprzedać?
Rachunek kosztów docelowych (ang. target costing lub jap. gena kikaku) umożliwia dopasowanie kosztów i struktury wyrobu do uwarunkowań rynkowych. Koszt określa równanie [w uproszczeniu]:
cena rynkowa – docelowy zysk = dopuszczalne koszty. Rzeczywisty koszt jest na ogół wyższy, co wywołuje potrzebę cięcia kosztów.
Ciąć koszty, ale jak?
1. Skoncentruj się na najważniejszych kosztach i przeprowadź analizę Pareto
2. Materiał: Sprawdź, czy projektanci nie "przedobrzyli"!
3. Robocizna: Przyjrzyj się zbędnym procesom?
4. Maszyny: Czy rzeczywiście pracują pełną parą?
5. Narzuty: Czy wszyscy w firmie zajmują się Twoim wyrobem? Może rozwiązaniem będą koszty ABC!