O marnotrawstwie, nieco inaczej 

Marnotrawstwo to wszelkie działania, czynności oraz stany, które nie tworzą wartości dodanej.
Na długo przed tym jak w Europie pojawiło się pojęcie muda, która  w języku japońskim oznacza "marnotrawstwo", REFA stosowała i stosuje nadal własny system klasyfikacji czynności i stanów pozwalających na identyfikowanie marnotrawstwa.
System opracowany w 1924r. przez twórców REFA odnosi się do czynności wykonywanych przez człowieka, środków produkcji i materiałów. Pozwala bardzo dokładnie określić, czy i w jakim stopniu mamy do czynienia z marnotrawstwem.

Przykład: Obsługa obrabiarki CNC
Ponieważ proces przebiega automatycznie, zadaniem pracownika jest zakładanie i zdejmowanie części, uruchamianie odpowiedniego programu.  Są to tzw. czynności pomocnicze określane symbolem MN. Służą one tylko pośrednio wykonaniu zadania roboczego. Nie przynoszą wartości dodanej. Gdyby pracownik bezczynnie czekał na koniec procesu, wówczas zgodnie z klasyfikacją REFA jego oczekiwanie byłoby zakwalifikowane jako MA, czyli przerwa uwarunkowana technologicznie, również nie przynosząca wartości dodanej.
Na tym stanowisku nie znajdziemy czynności podstawowych MH, na których nam najbardziej zależy, bo to właśnie one służą bezpośrednio realizacji zadania.
Organizując pracę dążymy do zwiększania procentowego udziału czynności MH i eliminujemy pozostałe czynności lub skracamy czas ich trwania.