Kilka słów o Stowarzyszeniu REFA Wielkopolska

Pomysł na Stowarzyszenie zrodził się tuż po transformacji ustrojowej – polskim firmom brakowało fachowej, aktualnej wiedzy z dziedziny organizacji procesów produkcji i zarządzania pracą. Taka wiedza była tuż obok, w Niemczech, a także w głowach polskich pracowników, którzy zdobywali doświadczenie w zachodnich firmach, bądź byli szkoleni przez tamtejsze instytucje szkoleniowe – kluczowe stało się upowszechnienie tej wiedzy w Polsce.

Dlatego od 1993 roku gromadzimy pod szyldem REFA Wielkopolska najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy te wiedzę czerpali u źródła, a obecnie kształcą następne pokolenia doradców i trenerów. Choć nadal podstawowe szkolenie trenerów prowadzone jest przez REFA Bundsesverband z Niemiec. Naszym klientom oferujemy wiedzę i doświadczenie, ponieważ wierzymy, że w połączeniu z budowanym od ponad 80 lat know-how REFA otrzymują oni najlepsze z możliwych wsparcie w budowaniu wartości swojej firmy.

Nasze usługi przybierają różne formy, najczęściej są to szkolenia i doradztwo, (np. nasi eksperci doradzają bezpośrednio przy linii produkcyjnej, dokonując optymalizacji całego procesu produkcji).

Szkolenia i doradztwo kierujemy do specjalistów i kadry kierowniczej, szczególnie średniego szczebla zarządzania, we wszystkich obszarach produkcji i usług – także w administracji publicznej/samorządowej.

Nasze szkolenia opierają się na modułach – zamkniętych jednostkach o określonej „wiedzy”. Dzięki temu, możemy tworzyć różnorodne zestawy, „szyjąc” szkolenia na miarę potrzeb klienta i jego pracowników.

Aktualną ofertę szkoleń i doradztwa można znaleźć na naszej stronie: refa.poznan.pl