Optymalna obsada kadrowa – zadanie dla REFA

REFA od 1924 roku dostarcza danych dotyczących czasu trwania procesów roboczych i obsady personelu, w sytuacji, gdy – np. przy toczeniu przedmiotu na konwencjonalnej tokarce – czasy te zasadniczo odpowiadają czasowi pracy pracowników. Obecnie nowym wyzwaniem dla inżynierii przemysłowej jest zwiększająca się różnica pomiędzy czasami obróbki detali a czasem pracy pracowników. Pomimo tej różnicy norma czasowa powinna być adekwatna do rzeczywistości i powinna umożliwiać m.in. obliczenie zapotrzebowania na personel. Więcej na ten temat w artykule "Optymalna obsada kadrowa – zadanie dla REFA" w mediatece na stronie głównej i w zakładce Normowanie.