Tempo pracy!

Na normowanie z reguły nie ma dobrego czasu. Z problemami technicznymi lub brakiem materiałów można sobie poradzić. Ale szukanie "średniego" pracownika, który pracuje przez całą zmianę jak automat skazane jest z góry na niepowodzenie.
Nie trzeba jednak ustalać czasu wielokrotnie w ciągu zmiany lub w odniesieniu do wielu pracowników. Wystarczy skorygować czas o zaobserwowwane tempo pracy. Obserwowane tempo pracy wyrażamy w % w stosunku do normalnego tempa pracy i mnożymy przez zmierzony czas. Gotowe!

 

Normowanie czasu pracy!

Problemem w normowaniu czasu pracy jest zapewnienie powtarzalności danych, w tym czasu. Powtarzalność danych umożliwia ich ponowne wykorzystanie np. raz ustalony czas można zastosować w odniesieniu do innej operacji albo w kolejnych latach.
Aby dane [czasy] były powtarzalne muszą być spełnione 3 warunki: należy opisać przebieg pracy, należy opisać warunki pracy a zarejestrowane czasy muszą spełniać określone wymogi statystyczne np. wartość przedziału ufności nie może przekraczać 5%.