Stan zabezpieczający BS

Stan zabezpieczający powinien zapewnić zdolność dostawczą przy nietypowych wahaniach zapotrzebowania, opóźnieniach dostaw czy niedostatecznie starannym prowadzeniu magazynu.
Stan zabezpieczający utrzymuje się po to, by uniknąć kosztów spowodowanych brakiem materiału, kosztów nadgodzin, czasów oczekiwania na montaż lub kar umownych. Z drugiej strony koszty utrzymania stanu zabezpieczającego wzrastają nieproporcjonalnie w miarę zwiększania się zdolności dostawczej. Z uwagi na zamrożenie kapitału należy starannie określić wysokość stanu zabezpieczającego.

Policzmy więc:

Okres i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rozchód xi w sztukach

109

100

116

104

127

105

94

102

110

125

127

131


gdzie SF = współczynnik bezpieczeństwa, tu 1,65 dla stopnia zaopatrzenia 95%
s = odchylenie standardowe wartości zapotrzebowania; tu 12.4 szt.
TWBZ = czas ponownego zaopatrzenia, tu 60 dni
TP = czas trwania okresu, tu 20 dni
Stan zabezpieczający BS= 35, 4 sztuki ≈ 36 sztuk