Normowanie czasu pracy!

Problemem w normowaniu czasu pracy jest zapewnienie powtarzalności danych, w tym czasu. Powtarzalność danych umożliwia ich ponowne wykorzystanie np. raz ustalony czas można zastosować w odniesieniu do innej operacji albo w kolejnych latach.
Aby dane [czasy] były powtarzalne muszą być spełnione 3 warunki: należy opisać przebieg pracy, należy opisać warunki pracy a zarejestrowane czasy muszą spełniać określone wymogi statystyczne np. wartość przedziału ufności nie może przekraczać 5%.