Punkt zamówienia

Punkt zamówienia to poziom zapasów, wskazujący na konieczność złożenia zamówienia. Po każdym rozchodzie z magazynu należy skontrolować, czy stan magazynowy osiągnął już stan informacyjny lub czy jest od niego niższy. Jeśli tak jest, to należy uruchomić proces zaopatrzenia. Zapas informacyjny charakteryzuje się tym, że pomiędzy uruchomieniem zaopatrzenia a jego dostępnością zapotrzebowanie jest pokryte a stan zabezpieczający nie jest naruszany.
Przykład:

Jeśli zapas zabezpieczający = 200 sztuk; czas realizacji zamówienia = 4 tygodnie; przewidywane zapotrzebowanie = 50 sztuk/tydzień, to zapas uruchamiający zaopatrzenie wyniesie: 200 szt.+50szt./tydzień x 4tygodnie = 400 szt.
Zamówienie powinno być składane, gdy zapas w magazynie osiągnie poziom 400 szt.
Bezpieczniej jest rozpocząć procedurę zamawiania, gdy zapas osiągnie poziom informacyjny. Mamy wówczas czas na realizację wewnętrznych procedur w przedsiębiorstwie. Gdyby trwały one np. 1 tydzień, to do 400 szt. musimy doliczyć 50 szt. i rozpocząć proces zamawiania przy zapasie równym 450 szt. (zapas informacyjny).

Stan zabezpieczający BS

Stan zabezpieczający powinien zapewnić zdolność dostawczą przy nietypowych wahaniach zapotrzebowania, opóźnieniach dostaw czy niedostatecznie starannym prowadzeniu magazynu.
Stan zabezpieczający utrzymuje się po to, by uniknąć kosztów spowodowanych brakiem materiału, kosztów nadgodzin, czasów oczekiwania na montaż lub kar umownych. Z drugiej strony koszty utrzymania stanu zabezpieczającego wzrastają nieproporcjonalnie w miarę zwiększania się zdolności dostawczej. Z uwagi na zamrożenie kapitału należy starannie określić wysokość stanu zabezpieczającego.

Policzmy więc:

Okres i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rozchód xi w sztukach

109

100

116

104

127

105

94

102

110

125

127

131


gdzie SF = współczynnik bezpieczeństwa, tu 1,65 dla stopnia zaopatrzenia 95%
s = odchylenie standardowe wartości zapotrzebowania; tu 12.4 szt.
TWBZ = czas ponownego zaopatrzenia, tu 60 dni
TP = czas trwania okresu, tu 20 dni
Stan zabezpieczający BS= 35, 4 sztuki ≈ 36 sztuk