Zasada 60:40

Zaplanuj tylko określoną część czasu, ponieważ zawsze i tak „będzie, co będzie”.
Podstawową zasadą planowania czasu jest, że zgodnie z doświadczeniem należy zaplanować tylko ca. 60% czasu (zasada 60:40). Nieprzewidywane wydarzenia, zakłócenia, złodzieje czasu lub inne potrzeby osobiste powodują, że nie można planować „do końca”. Twój plan powinien składać się z trzech bloków:

  • 65% czasu (ok. 3 godzin) na zadania BARDZO WAŻNE. Niespodzianka! tylko 1 lub 2 zadania dziennie.
  • 20% czasu (ok.1 godziny) na zadania WAŻNE (a więc 2-3 ważne zadania dziennie)
  • 15% czasu (ok. ¾ godziny) na zadania rutynowe, drobiazgi

Realistyczny plan dnia powinien zawierać tylko to, co możemy lub chcemy załatwić – wszystko inne prowadzi do niepotrzebnej frustracji. Czasy buforowe są tu absolutnie niezbędne! W zależności od miejsca pracy mogą one wynosić nawet 50%!